top of page

Disclaimer

Er kunnen geen rechten aan de informatie en hulpmiddelen op deze website worden ontleend. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en hulpmiddelen wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is grote zorgvuldigheid betracht, ook ten aanzien van het vermelden van auteursrechten. Mocht u echter problemen ondervinden op deze website of enig intellectueel eigendom claimen, laat ons dit dan s.v.p. weten door het sturen van een e-mail aan de redactie (contact: mail@centrum45.nl). Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

bottom of page