top of page
logo-arq-centrum45-2019.png

NL    |    EN  

PTSS

Op deze pagina vindt u instrumenten die specifiek gericht zijn op:

 

  • het inventariseren van ingrijpende, mogelijk traumatische gebeurtenissen die iemand kan hebben meegemaakt

  • de posttraumatische stressreacties erna

  • het vaststellen van de diagnose posttraumatische stressstoornis (PTSS)

  • aanverwante klachtenbeelden, zoals het dissociatieve subtype van PTSS en persisterende-rouwstoornis

 

De instrumenten kunnen worden gebruikt voor:
 

  • onderzoek

  • psychodiagnostiek

  • het routinematig monitoren van klachtenverandering en behandelvoortgang (ROM) bij volwassenen met (complexe) psychotraumatische klachten

Nederlandse vertalingen van PTSS-gerelateerde Instrumenten

PTSS Checklist voor de DSM-5 (PCL-5) - COVID-19 versie

Voor COVID-19 aangepaste versie van de zelfbeoordelingsvragenlijst voor de inventarisatie van aanwezigheid en ernst van PTSS symptomen en een indicatie voor PTSS volgens de DSM-5. Bevat aparte instructies voor  patiënten, naasten en hulpverleners, waarin PTSS symptomen worden uitgevraagd in relatie tot het ziek zijn / situaties op het werk vanwege COVID-19.

Clinician Administered PTSD Scale voor de DSM-5 (CAPS-5)

Gestructureerd interview voor de uitvraag van PTSS symptomen en vaststelling van een diagnose PTSS volgens de DSM-5

Life Events Checklist voor de DSM-5 (LEC-5)

Zelfbeoordelingsvragenlijst voor de inventarisatie van ingrijpende en/of stressvolle gebeurtenissen

Life Events Checklist voor de DSM-5 (LEC-5) met uitgebreide A Criterium

Zelfbeoordelingsvragenlijst voor de inventarisatie van ingrijpende en/of stressvolle gebeurtenissen en beoordeling van het A Criterium van PTSS volgens de DSM-5

PTSS Checklist voor de DSM-5 (PCL-5)

Zelfbeoordelingsvragenlijst voor de inventarisatie van aanwezigheid en ernst PTSS symptomen en een indicatie voor PTSS volgens de DSM-5

PTSS Checklist voor de DSM-5 (PCL-5) en Life Events Checklist voor de DSM-5 (LEC-5) met uitgebreide A Criterium

Zelfbeoordelingsvragenlijst voor de inventarisatie van ingrijpende en/of stressvolle gebeurtenissen en beoordeling van het A Criterium van PTSS volgens de DSM-5

Dissociatief Subtype van PTSS - Interview (DSP-I) Voor DSM-5

De DSPI bestaat uit twee delen. DEEL 1 is een 10-minuten durend klinisch interview om de omvang en ernst van het dissociatieve subtype van PTSS volgens de DSM-5 vast te stellen. 


DEEL 2 is een checklist bedoeld om de aanwezigheid van andere PTSS gerelateerde dissociatieve symptomen in kaart te brengen. Deze checklist kan als interview of als zelfinvul-lijst gebruikt worden. Het verdient aanbeveling om de DSPI te gebruiken als aanvulling op de CAPS-5.

Traumatic Grief Inventory-Self Report Version (TGI-SR) - Rouw VragenLijst

Zelfbeoordelingsvragenlijst voor het inventariseren of respondent geconfronteerd is met de dood van dierbare personen, het meten van symptomen van traumatische rouw en beoordeling van de diagnose persistente complexe rouwstoornis.

International Trauma Questionnaire - Nederlandstalige versie (ITQ-NL)

Zelfrapportage vragenlijst voor het vaststellen van een voorlopige diagnose van PTSS of CPTSS volgens de ICD-11

Expressions of Moral Injury Scale - Military version (EMIS-M) - Nederlandse versie

De EMIS-M meet reacties op potentieel moreel verwondende ervaringen en de verscheidene manieren waarop moral injury tot uiting kan komen bij veteranen.

Moral Injury Events Scale (MIES) - Nederlandse versie

De MIES meet of iemand potentieel moreel verwonderde ervaringen heeft meegemaakt en of diegene daar last van heeft.

Overige vertalingen van PTSS-gerelateerde Instrumenten

PTSS Checklist voor de DSM-5 (PCL-5) en Life Events Checklist voor de DSM-5 (LEC-5) met uitgebreide A Criterium

Zelfbeoordelingsvragenlijst voor de inventarisatie van ingrijpende en/of stressvolle gebeurtenissen en beoordeling van het A Criterium van PTSS volgens de DSM-5. En daarnaast de inventarisatie van aanwezigheid en ernst PTSS symptomen en een indicatie voor PTSS volgens de DSM-5.

Dissociatief Subtype van PTSS - Interview (DSP-I) Voor DSM-5

De DSPI bestaat uit twee delen. DEEL 1 is een 10-minuten durend klinisch interview om de omvang en ernst van het dissociatieve subtype van PTSS volgens de DSM-5 vast te stellen. DEEL 2 is een checklist bedoeld om de aanwezigheid van andere PTSS gerelateerde dissociatieve symptomen in kaart te brengen. Deze checklist kan als interview of als zelfinvul-lijst gebruikt worden. Het verdient aanbeveling om de DSPI te gebruiken als aanvulling op de CAPS-5.

Traumatic Grief Inventory-Self Report Version (TGI-SR) - Rouw VragenLijst

Zelfbeoordelingsvragenlijst voor het inventariseren of respondent geconfronteerd is met de dood van dierbare personen, het meten van symptomen van traumatische rouw en beoordeling van de diagnose persistente complexe rouwstoornis.

Privacy     |     Cookies    |   Copyright   |    Disclaimer

Rijnzichtweg 35

2342 AX  Oegstgeest

+31 71 5191 500

F +31 71 5157 232

E: mail@centrum45.nl

W:  www.centrum45.nl

bottom of page