top of page
logo-arq-centrum45-2019.png

NL    |    EN  

PTSS

Op deze pagina vindt u instrumenten die specifiek gericht zijn op het inventaristeren van ingrijpende (mogelijk traumatische) gebeurtenissen die iemand kan hebben meegemaakt, posttraumatische stress reacties erna en het vaststellen van de diagnose Posttraumatische Stressstoornis (PTSS). Ook vindt u hier instrumentarium voor aanverwante klachtenbeelden zoals het dissociatieve subtype van PTSS en een persistente complexe rouwstoornis. De instrumenten kunnen worden gebruikt voor onderzoek, psychodiagnostiek en het routinematig monitoren van klachtenverandering/behandelvoortgang (ROM) bij volwassenen met (complexe) psychotraumatische klachten. Ze kunnen worden gebruikt door psychologen, psychiaters, psychodiagnostisch medewerkers en academici met ervaring met gestandaardiseerde diagnostische technieken en begrip van de conceptuele basis voor de diagnose PTSS en de bijbehorende symptomen en aanverwante klachtenbeelden zoals het dissociatieve  subtype van PTSS en symptomen van traumatische rouw. De vragen kunnen belastende herinneringen oproepen. Mogelijkheid tot nazorg zou al geregeld moeten zijn voordat de afname van de verschillende vragenlijsten begint.
 
In de eerste tabel vindt u Nederlandse vertalingen van de PTSS-gerelateerde instrumenten met een korte toelichting, voorhanden zijnde bijbehorende documentatie en eventuele relevante links.
 
In de tweede tabel vindt u andere talen/vertalingen van PTSS-gerelateerde instrumenten met wederom daarbij een korte toelichting, voorhanden zijnde bijbehorende documentatie en eventuele relevante links.

PTSS Checklist voor de DSM-5 (PCL-5) - COVID-19 versie

Voor COVID-19 aangepaste versie van de zelfbeoordelingsvragenlijst voor de inventarisatie van aanwezigheid en ernst van PTSS symptomen en een indicatie voor PTSS volgens de DSM-5. Bevat aparte instructies voor  patiënten, naasten en hulpverleners, waarin PTSS symptomen worden uitgevraagd in relatie tot het ziek zijn / situaties op het werk vanwege COVID-19.

Clinician Administered PTSD Scale voor de DSM-5 (CAPS-5)

Gestructureerd interview voor de uitvraag van PTSS symptomen en vaststelling van een diagnose PTSS volgens de DSM-5

Life Events Checklist voor de DSM-5 (LEC-5)

Zelfbeoordelingsvragenlijst voor de inventarisatie van ingrijpende en/of stressvolle gebeurtenissen

Life Events Checklist voor de DSM-5 (LEC-5) met uitgebreide A Criterium

Zelfbeoordelingsvragenlijst voor de inventarisatie van ingrijpende en/of stressvolle gebeurtenissen en beoordeling van het A Criterium van PTSS volgens de DSM-5

PTSS Checklist voor de DSM-5 (PCL-5)

Zelfbeoordelingsvragenlijst voor de inventarisatie van aanwezigheid en ernst PTSS symptomen en een indicatie voor PTSS volgens de DSM-5

PTSS Checklist voor de DSM-5 (PCL-5) en Life Events Checklist voor de DSM-5 (LEC-5) met uitgebreide A Criterium

Zelfbeoordelingsvragenlijst voor de inventarisatie van ingrijpende en/of stressvolle gebeurtenissen en beoordeling van het A Criterium van PTSS volgens de DSM-5

Dissociatief Subtype van PTSS - Interview (DSP-I) Voor DSM-5

De DSPI bestaat uit twee delen. DEEL 1 is een 10-minuten durend klinisch interview om de omvang en ernst van het dissociatieve subtype van PTSS volgens de DSM-5 vast te stellen. 


DEEL 2 is een checklist bedoeld om de aanwezigheid van andere PTSS gerelateerde dissociatieve symptomen in kaart te brengen. Deze checklist kan als interview of als zelfinvul-lijst gebruikt worden. Het verdient aanbeveling om de DSPI te gebruiken als aanvulling op de CAPS-5.

Traumatic Grief Inventory-Self Report Version (TGI-SR) - Rouw VragenLijst

Zelfbeoordelingsvragenlijst voor het inventariseren of respondent geconfronteerd is met de dood van dierbare personen, het meten van symptomen van traumatische rouw en beoordeling van de diagnose persistente complexe rouwstoornis.

International Trauma Questionnaire - Nederlandstalige versie (ITQ-NL)

Zelfrapportage vragenlijst voor het vaststellen van een voorlopige diagnose van PTSS of CPTSS volgens de ICD-11

Expressions of Moral Injury Scale - Military version (EMIS-M) - Nederlandse versie

De EMIS-M meet reacties op potentieel moreel verwondende ervaringen en de verscheidene manieren waarop moral injury tot uiting kan komen bij veteranen.

Moral Injury Events Scale (MIES) - Nederlandse versie

De MIES meet of iemand potentieel moreel verwonderde ervaringen heeft meegemaakt en of diegene daar last van heeft.

Privacy     |     Cookies    |   Copyright   |    Disclaimer

Rijnzichtweg 35

2342 AX  Oegstgeest

+31 71 5191 500

F +31 71 5157 232

E: mail@centrum45.nl

W:  www.centrum45.nl

bottom of page